Labels

30 April, 2023

Sài Gòn Hà Nội Quê Hương Ta (Nguyễn Hữu Thiết)

Nhạc phẩm: Sài Gòn Hà Nội Quê Hương Ta Sáng tác: Nguyễn Hữu Thiết Tiếng hát: Elvis Phương, Thanh Lan, Thái Châu Pre 1975

20 April, 2023

Những Tờ Nhạc Xưa cuối cùng xuất bản trước 1975

Những Tờ Nhạc Xưa xuất bản cuối cùng trước năm 1975.
Theo giới sưu tầm, thì các bản nhạc tờ sau đây được xuất bản sau cùng trước biến cố 30/4/75:
  • Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên) - Xuất bản ngày 28-3-1975
  • Tuổi 13 (nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa) - Xuất bản ngày 28-3-75
  • Áo Lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa) - Xuất bản ngày 28-3-75
  • Paris Có Gì Lạ Không Em? (Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa) - Xuất bản ngày 28_3_75
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa xuất bản vào tháng 3/1975
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975