Labels

Showing posts with label Phạm Vũ Anh Tứ. Show all posts
Showing posts with label Phạm Vũ Anh Tứ. Show all posts

01 April, 2021

Nhật Ký Tình Yêu (Phạm Vũ Anh Tứ)

Nhạc phẩm: Nhật Ký Tình Yêu Sáng tác: Phạm Vũ Anh Tứ (Đài Phương Trang) Tiếng hát: Phương Dung Pre 1975