Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thục Chương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thục Chương. Hiển thị tất cả bài đăng

29 tháng 3, 2021

Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương)

Nhạc phẩm: Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm Sáng tác: Thục Chương (Hàn Ni, Vinh Sử) Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975