Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Nguyệt Hồ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Nguyệt Hồ. Hiển thị tất cả bài đăng

03 tháng 10, 2020

Nỗi Buồn Châu Pha (Nhật Nguyệt Hồ)

Nhạc phẩm: Nỗi Buồn Châu Pha
Sáng tác: Nhật Nguyệt Hồ (Lê Dinh)
Tiếng hát: Thái Châu Pre 1975