Labels

Showing posts with label Xuân Châu. Show all posts
Showing posts with label Xuân Châu. Show all posts

01 January, 2023

Lính Nghèo (Xuân Châu)

Nhạc phẩm: Lính Nghèo Sáng tác: Xuân Châu Tiếng hát: Hùng Cường Pre 1975