Labels

Showing posts with label Hải Linh. Show all posts
Showing posts with label Hải Linh. Show all posts

20 December, 2019

Hang Bê Lem (Hải Linh, Minh Châu)

Nhạc phẩm: Hang Bê Lem
Sáng tác: Hải Linh, Minh Châu
Tiếng hát: Hà Thanh, Mai Hương, Như Thủy, Hoàng Oanh Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang bê lem ánh sáng toả lang tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.

Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xa
Đây Chúa thiên toà giáng sinh vì ta
Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang bê lem
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

1. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn nhân trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bêlem thiên thần sướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng dân an hoà.

2. Ngày nay Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bêlem tiếng lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân Con Người.

Tiếng hát: Ban Bốn Phương Pre 1975 - Phạm Mạnh Cương 13: Nhạc Giáng Sinh

Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 - Album: Băng Nhạc Sơn Ca 3: Nhạc Giáng Sinh (Trước 1975)