Labels

Showing posts with label Văn Thanh. Show all posts
Showing posts with label Văn Thanh. Show all posts

05 November, 2019

Tiếng Hờn Trong Gió (Văn Thanh)

Nhạc phẩm: Tiếng Hờn Trong Gió
Sáng tác: Văn Thanh
Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1949

Lời bài hát:

Tiếng hờn trong gió
Lừng reo vang đó đây
Thét gào muôn lá
Những khi chiều tà.

Tiếng hờn trong gió
Hờn tàn đêm thâu
Có nào ai thấu?
Reo hờn vì đâu?

Hờn cho cho sanh linh
Đang sống lầm than
Cho đến giờ hết tan
Hờn cho non sông
Đang chinh chiến lừng reo vang
Bao ngày ly tán.

Chờ cho êm nguôi
Tan bao hết niềm đa mang
Nước non ngập tràn
Ngày vui tươi ấy
Sẽ mang đến cho non sông
Muôn ngàn vinh quang.

Tiếng hờn trong gió
Lừng reo vang đó đây
Thét gào muôn lá
Những khi chiều tà.

Tiếng hờn trong gió
Hờn tàn đêm thâu
Có nào ai thấu?
Reo hờn vì đâu.