Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh Viên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh Viên. Hiển thị tất cả bài đăng

15 tháng 8, 2020

Tâm Tình Người Lính Thủy (Anh Thy, Thanh Viên)

Nhạc phẩm: Tâm Tình Người Lính Thủy (Slow Rock)
Sáng tác: Anh Thy, Thanh Viên
Tiếng hát: ? Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966


Lời bài hát:

Mai tầu xa bến xin em đừng buồn
Cho dù xa cách muôn nghìn đại dương
Hay lênh đênh qua nhiều bến
Bao nhiêu đóa hoa chào đón
Vẫn không phai ước nguyền ban đầu.

Xưa thường mơ ước ôm mộng hải hồ
Nay đời lính chiến bốn bề trời mây
Em đâu hay khi chiều xuống
Bao la mênh mông trời nước
Kinh đô xa nhớ em gọi tên.

Ai đem bông hoa rừng tặng nhau
Và ai cài lên tóc đóa hoa "sao"
Còn mình biết hái cánh hoa chi?
Đêm đêm vớt hoa BIỂN dành cho em.

Bao ngày ngăn cách bao nhiêu đợi chờ
Mong rằng em hiểu quê hương còn kia
Mong cho trăng sao vẫn sáng
Mong cho hoa kia vẫn nở
Cho đôi ta vẫn không lìa đôi.

Mai này ngăn cách xin em đừng buồn
Cho dù xa cách muôn nghìn đại dương
Hay lênh đênh qua nhiều bến
Bao nhiêu đóa hoa chào đón
Vẫn không phai ước nguyền ban đầu.

Xưa thường mơ ước ôm mộng hải hồ
Nay đời lính chiến bốn bề trời mây
Em đâu hay khi chiều xuống
Bao la mênh mông trời nước
Kinh đô xa nhớ em gọi tên.

Ai đem bông hoa rừng tặng nhau
Và ai cài lên tóc đóa hoa "sao"
Còn mình biết hái cánh hoa chi?
Đêm đêm vớt hoa BIỂN dành cho em.

Bao ngày ngăn cách bao nhiêu đợi chờ
Mong rằng em hiểu quê hương còn kia
Mong cho trăng sao vẫn sáng
Mong cho hoa kia vẫn nở
Cho duyên chúng mình đẹp đôi.