Labels

Showing posts with label Anh Linh. Show all posts
Showing posts with label Anh Linh. Show all posts

19 December, 2020

Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn)

Nhạc phẩm: Niềm Tin (Noel Pre 75) Sáng tác: Anh Linh; Thơ Nhất Tuấn Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975