Labels

Showing posts with label Hồng Duyệt. Show all posts
Showing posts with label Hồng Duyệt. Show all posts

06 December, 2019

Đường Chiều (Hồng Duyệt)

Nhạc phẩm: Đường Chiều (Blues)
Sáng tác: Hồng Duyệt
Tiếng hát: Duy Khánh Pre 1975 - Album: Tiếng Hát Duy Khánh (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966

Lời bài hát:

Chiều xoá Thành Đô
Thế nhân bàng hoàng
Giọng hát lời ca
Ôi sao nhịp nhàng
Dừng trên hè phố
Lòng ta thầm nhớ
Những chiều lá rơi
Lá rơi bên thềm nhà.

Đường vắng chiều buông
Bóng cây vài hàng
Đèn sáng ngoài mưa
Hết ca ngừng đàn
Mộng xưa tàn vỡ
Lòng ta còn nhớ
Những chiều sát vai
Sát vai trong nhịp đàn.

Ôi!Hắt hiu là nhớ chiều nay
Sao hắt hiu là nhớ tới chiều nào
Ôi! Bóng hôn hoàng xuống
Dừng đây nghe lá mưa
Từng cánh trong nghẹn ngào.

Mộng ước về đâu
Chút duyên tình đầu
Nhạc cũ chìm sâu
Lắng trong hồn sầu
Đèn khuya còn sáng
Nhạc khuya thầm nhắc
Bao lần lá rơi
Lá rơi trên đường chiều.

Tiếng hát: Duy Trác Pre 1975 - Album: Nhạc Chiều (Pre 75)