Labels

Showing posts with label Vũ Hữu Định. Show all posts
Showing posts with label Vũ Hữu Định. Show all posts

23 July, 2021

Còn Chút Gì Để Nhớ (Phạm Duy, Vũ Hữu Định)

Nhạc phẩm: Còn Chút Gì Để Nhớ Sáng tác: Phạm Duy Thơ: Vũ Hữu Định (Võ Phiến sưu tập) Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975