Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh Thoại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh Thoại. Hiển thị tất cả bài đăng

20 tháng 11, 2020

Gặp Bạn (Vinh Sử, Anh Thoại)

Nhạc phẩm: Gặp Bạn (Tình Bạn Tình Lính, Chén Rượu Tàn Đêm) Sáng tác: Vinh Sử, Anh Thoại Tiếng hát: Thanh Phong, Phương Đại Pre 1975