Labels

20 March, 2024

Xập Xám Chướng (Tùng Lâm)

Nhạc phẩm: Xập Xám Chướng

Sáng tác: Tùng Lâm

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa Pre 1975

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "Lời Thề Trên Đá" Trước 1975

19 March, 2024

Lời Thề Trên Đá (Thanh Vũ, Hoài Linh)

Nhạc phẩm: Lời Thề Trên Đá

Sáng tác: Thanh Vũ, Hoài Linh

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1968

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "Lời Thề Trên Đá" Trước 1975

Bài Không Tên Số 8 (Vũ Thành An)

Nhạc phẩm: Bài Không Tên Số 8

Sáng tác: Vũ Thành An

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1969

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "Bài Không Tên Số 8" Trước 1975

5 Phút Cho Em (Vũ Thy)

Nhạc phẩm: 5 Phút Cho Em (tức Đừng Quên Anh Là Lính)

Sáng tác: Vũ Thy, Trường Hải?

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1967

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "5 Phút Cho Em" Trước 1975

18 Trăng Chờ (Ngọc Xuân, Dzoãn Bình)

Nhạc phẩm: 18 Trăng Chờ

Sáng tác: Ngọc Xuân (Thái Ngọc Sơn), Dzoãn Bình

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1969

Tờ Nhạc Xưa "18 Trăng Chờ" Trước 1975

07 March, 2024

Phần Nào Thôi (Lâm Hoài Thanh)

Nhạc phẩm: Phần Nào Thôi

Sáng tác: Lâm Hoài Thanh, Ngọc Quang Thanh

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1969

Tờ Nhạc Xưa "Phần Nào Thôi" Trước 1975

02 March, 2024

Cây Dừa Trước Ngõ (Tiến Tài)

Nhạc phẩm: Cây Dừa Trước Ngõ Sáng tác: Tiến Tài Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973
Tờ Nhạc Xưa "Cây Dừa Trước Ngõ" Trước 1975

29 February, 2024

Vợ Hiền Dâu Thảo (Duy Hiền, Hoài Nam)

Nhạc phẩm: Vợ Hiền Dâu Thảo Sáng tác: Duy Hiền, Hoài Nam Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971
Tờ Nhạc Xưa "Vợ Hiền Dâu Thảo" Trước 1975

Tuổi Tân Binh (Hoài Nam)

Nhạc phẩm: Tuổi Tân Binh Sáng tác: Hoài Nam Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973
Tờ Nhạc Xưa "Tuổi Tân Binh" Trước 1975