Labels

Showing posts with label Vũ Thy. Show all posts
Showing posts with label Vũ Thy. Show all posts

19 March, 2024

5 Phút Cho Em (Vũ Thy)

Nhạc phẩm: 5 Phút Cho Em (tức Đừng Quên Anh Là Lính)

Sáng tác: Vũ Thy, Trường Hải?

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1967

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "5 Phút Cho Em" Trước 1975