Labels

Showing posts with label Hàn Sinh. Show all posts
Showing posts with label Hàn Sinh. Show all posts

26 March, 2021

Gặp Lại Cố Nhân (Hàn Sinh)

Nhạc phẩm: Gặp Lại Cố Nhân Sáng tác: Hàn Sinh (Song Ngọc, Viết tại Vũng Tàu 04/10/1971) Tiếng hát: Giang Tử Pre 1975