Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn Sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

26 tháng 3, 2021

Gặp Lại Cố Nhân (Hàn Sinh)

Nhạc phẩm: Gặp Lại Cố Nhân Sáng tác: Hàn Sinh (Song Ngọc, Viết tại Vũng Tàu 04/10/1971) Tiếng hát: Giang Tử Pre 1975