Labels

Showing posts with label Đỗ Nhuận. Show all posts
Showing posts with label Đỗ Nhuận. Show all posts

06 November, 2020

Đoàn Lữ Nhạc (Đỗ Nhuận)

Nhạc phẩm: Đoàn Lữ Nhạc
Sáng tác: Đỗ Nhuận
Tiếng hát: Bích Thuận, Túy Hoa Pre 1975