Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Nhuận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Nhuận. Hiển thị tất cả bài đăng

06 tháng 11, 2020

Đoàn Lữ Nhạc (Đỗ Nhuận)

Nhạc phẩm: Đoàn Lữ Nhạc
Sáng tác: Đỗ Nhuận
Tiếng hát: Bích Thuận, Túy Hoa Pre 1975