Labels

Showing posts with label Duy Quang. Show all posts
Showing posts with label Duy Quang. Show all posts

05 March, 2022

Cung Đàn Tha Phương (Thăng Long, Duy Quang)

Nhạc phẩm: Cung Đàn Tha Phương (Rumba Melodie) Nhạc và lời: Thăng Long - Lời: Duy Quang Tiếng hát: Pre 1975

29 October, 2019

Bài Thơ Vu Quy (Tuệ Mai, Duy Quang)

Nhạc phẩm: Bài Thơ Vu Quy
Thơ: Tuệ Mai (Vu Quy)
Nhạc: Phạm Duy Quang
Tiếng hát: Julie Quang Pre 1975 - Album: Shotguns 24 (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973

Lời bài hát:

Một lần khép nép, chào biệt Mẹ Cha
Phận con là gái, như hạt mưa sa
Một lần e lệ, bước lên xe hoa
Khép trang nhật ký
Đôi giòng viễn mơ, viễn mơ.

Thôi chăn gối lẻ, gửi lại giường xưa
Hương đào ngây thơ, ủ giùm cho nhé!
Long lanh ngấn lệ, điểm má xuân thì
Hương trinh rờn rợn, tà áo vu quy.

Thôi bàn học cũ, sách vở từng năm
Nhớ người tóc xoã, ôn bài dưới trăng
Gửi khu vườn nhỏ, gửi lại mộng mơ
Những mùa e ấp
Chuyện tình ngây thơ, ngây thơ.

Thôi chăn gối lẻ, gởi lại giường xưa
Hương đào ngây thơ, ủ giùm cho nhé!
Long lanh ngấn lệ, điểm má xuân thì
Hương trinh rờn vợn, tà áo vu qui.

...

VU QUY
Thơ: Tuệ Mai

Một lần khép nép
Chào biệt mẹ cha
Phận con là gái
Như hạt mưa sa.

Một lần e lệ
Bước lên xe hoa
Khép trang nhật ký
Thôi giòng viễn mơ.

Thôi chăn gối lẻ
Gửi lại giường xưa
Ủ giùm cho nhé
Hương đào ngây thơ.

Thôi bàn học cũ
Sách vở từng năm
Nhớ người tóc xõa
Ôn bài dưới trăng.

Gửi khu vườn nhỏ
Ngày tháng nô đùa
Chân chim khuyên nhẩy
Dưới tàng lá thưa.

Gửi khu vườn nhỏ
Những dáng thường qua
Dấu chân lưu luyến
Giòng mắt mong chờ.

Gửi khu vườn nhỏ
Những thoáng say mơ
Của mùa e ấp
Sen ngó đào tơ.

Long lanh ngấn lệ
Điểm má xuân thì
Hương trinh rờn rợn
Tà áo vu quy.

Một lần khép nép
Chào biệt mẹ cha
Một lần e lệ
Bước lên xe hoa.

Là thôi là tắt
Tiếng hát ngây thơ
Từ lòng sen ngó
Từ nụ đào tơ.

Gót hài hôn lễ
Đưa bước xa nhà
Theo câu phận gái
Như hạt mưa sa…