Labels

Showing posts with label Thanh Trang. Show all posts
Showing posts with label Thanh Trang. Show all posts

22 September, 2021

Duyên Thề (Thanh Trang)

Nhạc phẩm: Duyên Thề Sáng tác: Thanh Trang Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975