Labels

Showing posts with label Tô Thùy Anh. Show all posts
Showing posts with label Tô Thùy Anh. Show all posts

04 October, 2020

Xuôi Giòng (Tô Thùy Anh)

Nhạc phẩm: Xuôi Giòng (Xuôi Dòng)
Sáng tác: Tô Thùy Anh
Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975