Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tô Thùy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tô Thùy Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

04 tháng 10, 2020

Xuôi Giòng (Tô Thùy Anh)

Nhạc phẩm: Xuôi Giòng (Xuôi Dòng)
Sáng tác: Tô Thùy Anh
Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975