Labels

Showing posts with label Thanh Vũ. Show all posts
Showing posts with label Thanh Vũ. Show all posts

19 March, 2024

Lời Thề Trên Đá (Thanh Vũ, Hoài Linh)

Nhạc phẩm: Lời Thề Trên Đá

Sáng tác: Thanh Vũ, Hoài Linh

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1968

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "Lời Thề Trên Đá" Trước 1975

25 March, 2021

Gọi Tên Em Lần Cuối (Thanh Vũ, Thanh Hằng)

Nhạc phẩm: Gọi Tên Em Lần Cuối Sáng tác: Thanh Vũ, Thanh Hằng Tiếng hát: Thanh Vũ Pre 1975