Labels

Showing posts with label Huy Phong. Show all posts
Showing posts with label Huy Phong. Show all posts

17 December, 2020

Cuối Đường Đợi Mong (Tấn An, Huy Phong)

Nhạc phẩm: Cuối Đường Đợi Mong Sáng tác: Tấn An, Huy Phong Tiếng hát: Thanh Nga Pre 1975

24 October, 2019

Thành Phố Của Em (Huy Phong)

Nhạc phẩm: Thành Phố Của Em
Sáng tác: Huy Phong
Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 - Album: Trùng Dương Nhạc Tuyển 1 (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970

Lời bài hát:

Từ miền cao tôi thèm
Về thành phố xa hoa một vài hôm thăm nhà
Con đường nối tiếp xưa này đón chân tôi
Áo xanh đất đỏ nhuộm đầy
Bọc hành trang nhẹ bỗng trên tay.

Dài thời gian đi về
Đời còn lắm chia xa mà tuổi xuân chưa già
Tôi từng chiến đấu ngăn thù giữ an vui
Để quên tiếng ngỏ ân tình
Nhìn vào gương đối mặt thật mình.

Sau hai năm trở lại Thành Đô thay đổi nhiều bộ mặt
Người thương nay cách biệt nhau hơn lụa là thắm môi son
Cao sang đừng tưởng phải đua đòi kiểu cách tây phương.

Tuổi đời tuy chưa già
Vội mượn lớp kiêu sa của người đâu xa lạ
Trong cuộc sống đó không hợp lính như tôi
Trả em thành phố hoa đèn
Vì ở đây lắm bạc nhiều tiền.