Labels

Showing posts with label Châu Minh Trần. Show all posts
Showing posts with label Châu Minh Trần. Show all posts

24 May, 2023

Tay Em Ngắt Lá Bông Đùa (Châu Minh Trần)

Nhạc phẩm: Tay Em Ngắt Lá Bông Đùa Sáng tác: Châu Minh Trần Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971
Tờ Nhạc Xưa "Tay Em Ngắt Lá Bông Đùa" Trước 1975