Labels

Showing posts with label Vũ Thành An. Show all posts
Showing posts with label Vũ Thành An. Show all posts

19 March, 2024

Bài Không Tên Số 8 (Vũ Thành An)

Nhạc phẩm: Bài Không Tên Số 8

Sáng tác: Vũ Thành An

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa 1969

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "Bài Không Tên Số 8" Trước 1975

20 November, 2020

Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An)

Nhạc phẩm: Tình Khúc Thứ Nhất Sáng tác: Vũ Thành An - Thơ: Nguyễn Đình Toàn Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975