Labels

Showing posts with label Tôn Nữ Trà Mi. Show all posts
Showing posts with label Tôn Nữ Trà Mi. Show all posts

08 December, 2020

Tâm Tình Gửi Huế (Hoàng Thi Thơ)

Nhạc phẩm: Tâm Tình Gửi Huế (Tango) Sáng tác: Tôn Nữ Trà Mi, Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975