Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Trang. Hiển thị tất cả bài đăng

03 tháng 4, 2021

Khúc Nhạc Dưới Trăng (Dương Thiệu Tước)

Nhạc phẩm: Khúc Nhạc Dưới Trăng Sáng tác: Dương Thiệu Tước, Minh Trang Tiếng hát: Tứ Ca Bốn Phương Pre 1975 (Quỳnh Giao, Vân Quỳnh, Vân Khanh, Vân Hòa)