Labels

Showing posts with label Hoài Phương. Show all posts
Showing posts with label Hoài Phương. Show all posts

21 December, 2022

Màu Xanh Noel (Hoài Phương)

Nhạc phẩm: Màu Xanh Noel Sáng tác: Hoài Phương Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Nhạc Ngày Xanh TN1169NNX10 (Pre 75)