Labels

Showing posts with label Trường Vũ. Show all posts
Showing posts with label Trường Vũ. Show all posts

30 March, 2021

Chuyện Cung Trăng (Trường Vũ)

Nhạc phẩm: Chuyện Cung Trăng Sáng tác: Trường Vũ Tiếng hát: Elvis Phương, Phương Hoài Tâm Pre 1975