Labels

Showing posts with label Nguyễn Đan Thanh. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Đan Thanh. Show all posts

14 September, 2021

Phố Vắng Em Rồi (Mạnh Phát, Nguyễn Đan Thanh)

Nhạc phẩm: Phố Vắng Em Rồi Sáng tác: Mạnh Phát, Nguyễn Đan Thanh Tiếng hát: Mỹ Thể Pre 1975