Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Trầm Tưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Trầm Tưởng. Hiển thị tất cả bài đăng

20 tháng 12, 2022

Chiều Đông (Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy)

Nhạc phẩm: Chiều Đông Thơ: Cung Trầm Tưởng (Khoác Kín) Phổ Nhạc: Phạm Duy Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975