Labels

Showing posts with label Cung Trầm Tưởng. Show all posts
Showing posts with label Cung Trầm Tưởng. Show all posts

20 December, 2022

Chiều Đông (Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy)

Nhạc phẩm: Chiều Đông Thơ: Cung Trầm Tưởng (Khoác Kín) Phổ Nhạc: Phạm Duy Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975