Labels

Đĩa nhựa Việt Nam

Đĩa Hát Việt Nam 45 Vòng M. 3475-76


A1. Tuyết Trắng (Trần Thiện Thanh)
A2. Chim Trời Chưa Mỏi Cánh (Đào Duy)

B1. Biết Nói Lời Gì (Phạm Mạnh Cương)
B2. Xếp Áo Thư Sinh (Lan Đài, Đằng Vân)


No comments:

Post a Comment