Labels

29 October, 2019

Cô Tây Đen (Vũ Chấn)

Nhạc phẩm: Cô Tây Đen
Sáng tác: Vũ Chấn
Tiếng hát: Vân Sơn (Ban AVT) Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953

Lời bài hát:

Ơ! Rừng mái rừng me
Cô mặc áo thắm cô che dù hồng
Tập tầm vông
Tay xách ví đầm dắt chó bẹc-giê.

Ơ! Rừng mái rừng me
Cùng ông săng-đá cô se chỉ đào
Ô! Ðẹp làm sao
Cô đi lượn phố cô vào đăng-xinh.

Mặt phấn mồm son
Ðầu tóc bồng xinh
Ðẹp! Cô đẹp chín nghìn
Hàng mi cô cong
Tà áo cô bay, bay lượn như bướm xuân.

Ơ! Rừng mái rừng me
Cô mặc áo thắm cô che dù hồng
Tình thấy hơi đồng
Cô lấy chồng Tây đen.

Người ta lấy chồng cho bõ công má hồng
Cho bõ công tắm rửa bằng xà-phòng Ca-đum
Mà sao cô lại đem tấm thân ngọc
Đứng bên ông tượng đồng.

Tiếng hát: Ban Số Dzách Pre 1975 - Album: Hài Hước Ban Số Dzách: Trần Văn Trạch Và Ban Số Dzách (Trước 1975) - Năm phát hành: 1973

No comments:

Post a Comment