Labels

Showing posts with label Thiệu Giang. Show all posts
Showing posts with label Thiệu Giang. Show all posts

25 August, 2020

Người Em Nhỏ (Nguyễn Hiền, Thiệu Giang)

Nhạc phẩm: Người Em Nhỏ
Nhạc: Nguyễn Hiền - Thơ: Thiệu Giang
Tiếng hát: Mỹ Thể Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Tôi có người em nhỏ
Xanh xanh đôi hàng mi
Môi hồng vừa đương độ
Chưa biết sầu biệt ly.

Ngày tôi đi vàng nắng
Nghiêng nghiêng một hàng cau
Mai ta nhìn mây trắng
Gửi lời về thương nhau.

Chiều nay buồn viễn xứ
Nhớ người em gái xưa
Tôi thấy phương trời cũ
Dăng dăng một hàng mưa.

Mơ về đôi môi thắm
Cười ngày tôi lên đường
Quê hương chừng xa lắm
Giờ em có mến thương?

Tôi có người em nhỏ
Xanh xanh đôi hàng mi
Môi hồng còn đương độ
Đã biết sầu biệt ly...

Tiếng hát: Duy Trác Pre 1975

Tiếng hát: Lệ Thanh Pre 1975