Labels

29 February, 2024

Tuổi Tân Binh (Hoài Nam)

Nhạc phẩm: Tuổi Tân Binh Sáng tác: Hoài Nam Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973
Tờ Nhạc Xưa "Tuổi Tân Binh" Trước 1975
Cao tay thề với non sông,
Noi gương anh kiệt vẫy vùng dọc ngang
Anh đi hát khúc huy hoàng,
Hẹn ngày tao ngộ rỡ ràng tương lai.
YÊN-HÀ

Lời bài hát: Tuổi tân binh đăng trình mười tám Chốn quân trường chẳng dám yêu thương Em nghe gì tiếng vọng thê lương Thanh niên cần bảo vệ quê hương. Nhỡ tương lai phương đoài nổi sống Chốn khuê phòng vàng vỏ bên song Anh đi vì nghĩa vụ công dân Thương anh rồi em đợi em mong. Nếu em quyết yêu anh Xin về về miền đồng xanh Chăm lo canh tác hoa mầu Nếu ta có duyên (với) nhau Lo gì mộng ước mai sau Lo gì đến chuyện trầu cau. Tuổi tân binh đăng trình mười tám Chí tang bồng còn lắm chông gai Quê hương còn mang nặng hai vai Yêu anh rồi xin đợi em ơi!

No comments:

Post a Comment