Labels

Showing posts with label Ðào Duy Kỳ. Show all posts
Showing posts with label Ðào Duy Kỳ. Show all posts

10 September, 2021

Thanh Niên Ca (Phạm Duy)

Nhạc phẩm: Thanh Niên Ca (Kháng Chiến Ca, Hành Khúc Kháng Chiến 10) Sáng tác: Phạm Duy - Thơ: Ðào Duy Kỳ Tiếng hát: Phạm Duy Pre 1975