Labels

Showing posts with label Tô Hải. Show all posts
Showing posts with label Tô Hải. Show all posts

31 March, 2021

Nụ Cười Sơn Cước (Tô Hải)

Nhạc phẩm: Nụ Cười Sơn Cước Sáng tác: Tô Hải Tiếng hát: Mạnh Phát Pre 1975