Labels

Showing posts with label Nguyễn Thiện Tơ. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Thiện Tơ. Show all posts

21 December, 2022

Giáo Đường Im Bóng (Nguyễn Thiện Tơ)

Nhạc phẩm: Giáo Đường Im Bóng Sáng tác: Nguyễn Thiện Tơ Tiếng hát: Anh Ngọc Pre 1975

30 March, 2021

Quanh Lửa Hồng (Văn Khôi, Thiện Tơ)

Nhạc phẩm: Quanh Lửa Hồng Nhạc: Văn Khôi - Lời: Nguyễn Thiện Tơ Tiếng hát: Ánh Tuyết, Thái Hằng Pre 1975