Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thiện Tơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thiện Tơ. Hiển thị tất cả bài đăng

21 tháng 12, 2022

Giáo Đường Im Bóng (Nguyễn Thiện Tơ)

Nhạc phẩm: Giáo Đường Im Bóng Sáng tác: Nguyễn Thiện Tơ Tiếng hát: Anh Ngọc Pre 1975

30 tháng 3, 2021

Quanh Lửa Hồng (Văn Khôi, Thiện Tơ)

Nhạc phẩm: Quanh Lửa Hồng Nhạc: Văn Khôi - Lời: Nguyễn Thiện Tơ Tiếng hát: Ánh Tuyết, Thái Hằng Pre 1975