Labels

Showing posts with label Trần Kim Phú. Show all posts
Showing posts with label Trần Kim Phú. Show all posts

01 April, 2021

Tỉnh Giấc (Trần Kim Phú, Hoàng Mộng Ngân)

Nhạc phẩm: Tỉnh Giấc Sáng tác: Trần Kim Phú, Hoàng Mộng Ngân Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975