Labels

Showing posts with label Phạm Thiên Thư. Show all posts
Showing posts with label Phạm Thiên Thư. Show all posts

12 October, 2021

Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy)

Nhạc phẩm: Ngày Xưa Hoàng Thị Sáng tác: Phạm Duy - Thơ: Phạm Thiên Thư Tiếng hát: Sơn Ca Pre 1975