Labels

Showing posts with label Linh Bằng. Show all posts
Showing posts with label Linh Bằng. Show all posts

03 October, 2020

Nước Mắt Của Một Linh Hồn (Linh Bằng)

Nhạc phẩm: Nước Mắt Của Một Linh Hồn
Sáng tác: Linh Bằng
Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975