Labels

Showing posts with label Ngọc Bích. Show all posts
Showing posts with label Ngọc Bích. Show all posts

14 December, 2020

Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích)

Nhạc phẩm: Mộng Chiều Xuân Sáng tác: Ngọc Bích Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975