Labels

20 December, 2022

Chiều Đông (Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy)

Nhạc phẩm: Chiều Đông Thơ: Cung Trầm Tưởng (Khoác Kín) Phổ Nhạc: Phạm Duy Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Chiều Đông tuyết lũng âm u Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn Ngày đi tầu cũng đi luôn Ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon. Phường xa nhịp sắt bon bon Tầu như dưới tỉnh núi non vọng ầm Nhà ga dột mái lâm râm Máu đi có nhớ hồi tâm chiều nào. Một mình tôi với tuyết non cao Với cồn phố tịnh buốt vào thịt da Với mây trên nhợt trăng tà Với đèn xóm Hạ cũng là tịch liêu. Chiều Đông tuyết lũng âm u Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn Mình tôi nhịp bước đăm đăm Tâm tư khoác kín chiều căm lạnh nhiều.

No comments:

Post a Comment