Labels

24 May, 2023

Tay Em Ngắt Lá Bông Đùa (Châu Minh Trần)

Nhạc phẩm: Tay Em Ngắt Lá Bông Đùa Sáng tác: Châu Minh Trần Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971
Tờ Nhạc Xưa "Tay Em Ngắt Lá Bông Đùa" Trước 1975

06 May, 2023

Nụ Hoa Chưa Nở (Minh Kỳ, Vũ Chương)

Nhạc phẩm: Nụ Hoa Chưa Nở Sáng tác: Minh Kỳ, Vũ Chương Tiếng hát: Kim Loan Pre 1975

04 May, 2023

Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn)

Nhạc phẩm: Thương Về Cố Đô Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975

Tìm Hoa Bốn Mùa (Thanh Sơn)

Nhạc phẩm: Tìm Hoa Bốn Mùa Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975

Sài Gòn Twist (Hồng Vân)

Nhạc phẩm: Sài Gòn Twist Sáng tác: Hồng Vân Tiếng hát: Hùng Cường Pre 1975

Sau Ngày Cưới Em (Lệ Uyên)

Nhạc phẩm: Sau Ngày Cưới Em Sáng tác: Lệ Uyên (Thái Ngọc Sơn) Tiếng hát: Hùng Cường, Mai Lệ Huyền Pre 1975

30 April, 2023

Sài Gòn Hà Nội Quê Hương Ta (Nguyễn Hữu Thiết)

Nhạc phẩm: Sài Gòn Hà Nội Quê Hương Ta Sáng tác: Nguyễn Hữu Thiết Tiếng hát: Elvis Phương, Thanh Lan, Thái Châu Pre 1975

20 April, 2023

Những Tờ Nhạc Xưa cuối cùng xuất bản trước 1975

Những Tờ Nhạc Xưa xuất bản cuối cùng trước năm 1975.
Theo giới sưu tầm, thì các bản nhạc tờ sau đây được xuất bản sau cùng trước biến cố 30/4/75:
  • Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên) - Xuất bản ngày 28-3-1975
  • Tuổi 13 (nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa) - Xuất bản ngày 28-3-75
  • Áo Lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa) - Xuất bản ngày 28-3-75
  • Paris Có Gì Lạ Không Em? (Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa) - Xuất bản ngày 28_3_75
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa xuất bản vào tháng 3/1975
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

06 January, 2023

Lời Chúc Đầu Xuân (Tấn An, Trầm Tử Thiêng)

Nhạc phẩm: Lời Chúc Đầu Xuân Sáng tác: Tấn An, Trầm Tử Thiêng Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975