Labels

04 May, 2023

Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn)

Nhạc phẩm: Thương Về Cố Đô Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Người đi chốn xa thương về cố đô Thương tà áo trắng thương mấy câu hò Và giọng cười vành nón Kim Luông Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương. Về lăng miếu ôn thế hệ đã qua Oai hùng trang di tích sử chưa nhoà Từng giọng hò trên bến Vân Lâu Năm tháng buồn như nước qua cầu Chạnh lòng mình phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ Canh gà Thọ Xương Thuyền về xuôi mái sông Hương Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay? Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa Vui tình non nước ai nỡ quên nhà? Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi Bao tháng ngày chất lên tuổi đời Một lòng hoài Cố Đô xa vời.

No comments:

Post a Comment