Labels

Showing posts with label Tùng Lâm. Show all posts
Showing posts with label Tùng Lâm. Show all posts

20 March, 2024

Xập Xám Chướng (Tùng Lâm)

Nhạc phẩm: Xập Xám Chướng

Sáng tác: Tùng Lâm

Hình ảnh: Bìa Tờ Nhạc Xưa Pre 1975

Tờ Nhạc Xưa Trước 1975
Tờ Nhạc Xưa "Lời Thề Trên Đá" Trước 1975