Labels

02 April, 2021

Vợ Tôi Là Súng Các Bin (Văn Khôi)

Nhạc phẩm: Vợ Tôi Là Súng Các-Bin (Carabine, Carbine) Sáng tác: Văn Khôi Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1955 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Quê nhà em xa biết bao! Vượt trùng dương, núi, sông, hào Qua ngàn dặm, qua lớp sóng Qua đường trường về đây xa không? Người thì xấu: Da ngăm ngăm ấy là đen Sao anh khinh-quân lại say mèm Bảo rằng em có duyên thầm? Đi cheo leo, anh lại còn muốn em theo Khi xa nhau, anh lòng vương sầu Là vì duyên cớ tại đâu? Tên thật là em Các-bin Họ hàng em đến trăm nghìn Trai làng giầu-cau đưa đến Nhưng mà thật thà không nên duyên Người thì nói: "Sao cô không lấy chồng đi? "Cho anh em trong họ ăn giầu "Hoặc còn đang kén anh giầu?" Quả không đâu Em thề lòng vẫn in sâu Anh khinh quân, ghi tình ban đầu Ngàn đời chẳng muốn rời nhau. Khi nào em theo chiến chinh Thi chồng mang sát bên mình Qua đồng ruộng, qua thôn xóm Ai đẹp bằng chồng em khinh binh! Ngoài trận-tuyến Khi nghe ra tiếng đạn bay Em quên em đây phận thoa-quần Cùng chồng tranh đấu không ngừng Qua gian nan Mang về giờ phút vinh-quang Đây anh em trong họ, trong làng Trẻ già vui thích, cười vang. Hôm vừa rồi, em tức sao! Là vì ba, bốn cô nào Qua nhìn chồng em toe-toét! Trên đời này Gái nào mà không ghen? Rồi ngày tháng Bao nhiêu cô gái làng xa Mang cho khinh quân hằng lô quà Tặng đoàn trai giữ quê nhà Em không ghen! Em còn cười hát vang lên: "Đây khinh-quân lớp người trai hùng Được tình yêu khắp lòng dân."

No comments:

Post a Comment