Labels

27 May, 2021

Vâng (Trần Khánh Nguyên)

Nhạc phẩm: Vâng! Sáng tác: Trần Khánh Nguyên Tiếng hát: Elvis Phương Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Vâng! Tôi vẫn yêu em Vâng! Tôi vẫn thương em Thương em đến muôn đời Người tôi yêu ơi! Đời ngăn cách Có thương đau, có gian lao Có xa nhau, có chiêm bao Mới yêu nhau hơn Tình ta giữ thêm lâu dài. Đừng e ấp Đến bên nhau, sống bên nhau Tiếc chi nhau, hãy cho nhau Luyến thương nhau hơn Mình nên hiểu cho lòng nhau. Vâng! Tôi vẫn yêu em Vâng! Tôi vẫn thương em Thương em đến muôn đời Người yêu tôi ơi!

No comments:

Post a Comment