Labels

07 September, 2021

Đêm Buồn (Hoàng Thi Thơ)

Nhạc phẩm: Đêm Buồn Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Đêm buồn về con chim lên tiếng hát Ta bồi hồi nghe lòng thấy xót xa Đêm buồn về hồn ta như đi lạc Vào cõi trời nào một mình em với ta. Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát Nghe giọng buồn ta thầm nhớ tới em Đêm buồn về hồn bao la sa mạc Và đêm buồn về một mình ta với ta. Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta.

No comments:

Post a Comment