Labels

03 July, 2021

Người Còn Đó Ta Còn Đây (Diên An, Quỳnh Trang)

Nhạc phẩm: Người Còn Đó Ta Còn Đây Sáng tác: Diên An, Quỳnh Trang Tiếng hát: Mai Lệ Huyền Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Thà rằng không thấy nhau Để cho ta thiên thu sầu Để cho ta còn đớn đau mãi về sau Thà rằng không thấy nhau Chôn kín trong huyệt sâu Mộ bia xanh khắc ghi mối tình đau. Thà rằng không thấy nhau Ái ân xưa để cho người Xếp xiêm y dành lấy hơi hỡi người ơi Thà rằng không thấy nhau Nhưng ấm hương tình đời Để cơn mê có ta tìm đến người. [ĐK:] Người ơi sao người còn đó và ta cớ sao còn đây Tình đó đã không còn trong tay này Từ đây cho người cười vui từ đây cho ta lẻ loi Từ đây trái tim vô tình người ơi. Thà rằng không thấy nhau Giữ cho lâu phút ban đầu Bước chân đi vào kiếp sau để tìm nhau Thà rằng không thấy nhau Ngày tháng trong nguyện cầu Tình yêu ơi kiếp này đành cuối đầu!

No comments:

Post a Comment