Labels

03 September, 2020

Bến Duyên Lành (Phạm Thế Mỹ)

Nhạc phẩm: Bến Duyên Lành
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ
Tiếng hát: Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1957
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Ai đi qua trên bến nước làng tôi
Dừng chân nghe cô lái hát khoan hò
Hò ơi đây bến tự do trăng nước xuôi dòng trôi
Chim trắng bay ngàn lối.

Trăng lên khơi chênh chếch bóng đầu non
Để em tôi buông mái ngắm trăng tròn
Hò khoan, đây bến đò ngang soi bóng con thuyền nan
Ta đắp xây mộng vàng.

Mai về ngược sóng Đồng Nai
Sông dài lại thắm tình ai
Đời có em quên lầm than
Ruộng lúa kia cho thơm vàng
Đời nghèo thêm dịu dàng khoan hoà khoan.

Lặng nghe tiếng sáo diều trôi
Ruộng xanh ai tưới mồ hôi
Để cho cô gái làng tôi
Áo lành thêm trắng
Rồi thắm đôi môi cười.

Đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh
Đời êm trôi trong mái lá dịu lành
Về nơi đây xem bóng cò bay
Xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cấy.

Yêu thương nhau tay giữ lấy bàn tay
Dù mai sau mưa nắng có phai màu
Này trăng ơi vui mái chèo đôi
Trăng thấm duyên tình tôi
Trăng ấm êm cuộc đời.

No comments:

Post a Comment