Labels

13 September, 2020

Tuổi Thôi Nôi (Anh Việt Thu)

Nhạc phẩm: Tuổi Thôi Nôi
Sáng tác: Anh Việt Thu
Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Ngày con tròn cái tuổi là tuổi thôi nôi
Tay nâng niu một tháp một tháp cái tuổi nào
Ôi cái tuổi cái tuổi ngọc ngà
Ngàn hoa nở trên luống cày
Cho con còn một tuổi thôi nôi.

Mừng mừng con một chuỗi trăng sao
Một câu hát ca dao thật buồn
Cho con tròn một tuổi thôi nôi.

Ngày con tròn cái tuổi tuổi thôi nôi
Bên kia sông nắng dậy đỏ bờ
Mừng con một tuổi
Ôi cái tuổi cái tuổi ngọc ngà
Một con sáo bay sổ lồng
Cho con tròn một tuổi thôi nôi.

Mừng mừng con một dãy quê hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp trời
Cho con tròn một tuổi thôi nôi.

Ngày con tròn cái tuổi tuổi thôi nôi
Ôm trong tay súng lạnh rợn người
Mừng con một tuổi
Ôi cái tuổi cái tuổi ngọc ngà
Dòng dây kẽm gai buông dài
Cho con tròn một tuổi thôi nôi.

Mừng mừng con một dãy quê hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp trời
Cho con tròn một tuổi thôi nôi.

No comments:

Post a Comment